Search
Close this search box.

In gesprek over Sociale Benadering Dementie

Maak mensen met dementie meer mens. Dat is waar het in de Sociale Benadering Dementie van Surplus over gaat. Het hebben van dementie betekent dat het leven steeds meer onder druk komt te staan. Niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving heeft de ziekte dementie een behoorlijke impact. Surplus ging  hierover op donderdag 16 februari jl van 14.00 tot 15.30 uur over in gesprek.

 In de gemeente Moerdijk trekt het Sociale Benaderingsteam in Klundert, Noordhoek en Fijnaart op met mensen met geheugenproblemen en hun naasten. De leden van dit team gingen op 16 februari in op dementie en alles wat daarmee te maken heeft. Iedereen was daarbij van harte welkom. Meer informatie over Sociale benadering Dementie? Neem dan contact op met renske.donkers@surplus.nl of 06-23640824

Andere manier van kijken
Voor mensen met dementie is het moeilijkst aan het hebben van dementie niet de ziekte zelf (geheugenproblemen, verwardheid, grip verliezen) maar de manier waarop de omgeving op hen reageert en met hen omgaat zodra ze het stempel dementie hebben. Dat mensen iemand niet meer serieus nemen, twijfelen aan een antwoord, stil vallen bij binnenkomst. Dit speelt allemaal mee bij de terughoudendheid om te delen dat je dementie hebt. Dementie is dus naast een rotziekte ook een maatschappelijk vraagstuk. Mensen met dementie willen net zoals ieder ander mens serieus genomen worden, ertoe doen, omringd zijn door mensen en vooral doorgaan met het normale dagelijkse leven. Surplus noemt deze zienswijze Sociale Benadering Dementie en zoekt samen met mensen met dementie en naasten naar manieren om het leven zo goed mogelijk invulling te geven. Afgestemd op persoonlijke behoeften. Dit doet Surplus graag samen met naasten en met buurtgenoten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ga naar de inhoud