Mantelzorgwaardering

De gemeente Moerdijk erkent het grote belang van mantelzorgers! Als blijk van waardering biedt de gemeente het waarderingsmenu aan in de vorm van een cadeaubon. Per zorgvrager stelde de  gemeente voor 2023 een maximaal bedrag van € 140,00 beschikbaar. De cadeaubon is ter waarde van € 35,00 per mantelzorger. Per zorgvrager konden maximaal 4 mantelzorgers aangemeld worden. De cadeaubon kan besteed worden bij diverse lokale ondernemers in de gemeente Moerdijk. Deze ondernemers zijn terug te vinden op de website van Kooplokaal. Het aanvragen van de mantelzorgwaardering is voor 2023 niet meer mogelijk. de aanvraagtermijn is 10 februari jl. gesloten. Surplus informeert de mantelzorgers over de datum waarop de aanvraag voor 2024 start.

Voorwaarden mantelzorg waarderingsmenu 2023
Je komt in aanmerking voor het waarderingsbon als:

  • Je langdurig, intensief en onbetaald zorg en/of ondersteuning geeft aan een naaste uit je omgeving.
  • De persoon voor wie je zorgt in de gemeente Moerdijk woont.
  • De zorg die je verleent meer is dan de gebruikelijke hulp*.

Ben je jonger dan 24 jaar dan ben je jonge mantelzorger en kom je dus ook in aanmerking voor het waarderingsbon!

*) Mantelzorg overstijgt de gebruikelijke hulp.

Het SCP definieert mantelzorg als volgt:
‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’.

Gebruikelijke zorg is de hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft. Klik hier voor meer informatie.

Overige voorwaarden en spelregels

  • De zorgvrager vraagt de waardering aan voor maximaal 4 mantelzorgers
  • De waardering moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden omdat de mantelzorgsituatie kan veranderen
  • Er kan contact met je opgenomen worden bij vragen of onduidelijkheden
  • De waarderingsbon worden toegekend zolang de voorraad strekt
  • Mantelzorg Moerdijk (onderdeel van Surplus) verzorgt de administratieve verwerking namens de Gemeente Moerdijk
  • Maximaal 4 cadeuabonnen per adres.

Veelgestelde vragen
Naar aanleiding van het versturen van de mantelzorgbon van KoopLokaal in maart 2023 is hieronder een kort overzicht van de veelgestelde vragen/opmerkingen en de antwoorden hierop.

Ik heb geen bon ontvangen?
De mantelzorgwaardering moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Als de aanvraag goed is gegaan, ontvang je een bevestigingsmail.

Is er voldoende aanbod?
Op dit moment kunnen mantelzorgers kiezen uit de al aangemelde winkeliers bij KoopLokaal. De gemeente Moerdijk werft meer winkeliers. Dit betekent dat het aanbod op KoopLokaal zeker gaat toenemen. De waardebon is gedurende 2 jaar in te leveren via de website van KoopLokaal. Je kunt zelf bepalen wanneer je deze bon, binnen de 2 jaar, uitgeeft. Je kunt er dus voor kiezen de bon nu al uit te geven bij een deelnemende winkelier. Maar je kunt ook nog wachten tot meer winkeliers zich hebben aangemeld.

Geen beschikking hebben over een computer? 
Hulp nodig bij het verzilveren van jouw waardebon? Voor hulp kun je terecht tijdens één van de spreekuren van Surplus en OnsMoerdijk.  Deze zijn op woensdag in de Fendertshof in Fijnaart van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag in het gemeentehuis in Zevenbergen van 13.00 tot 16.00 uur. Of bel naar mantelzorg Moerdijk op 0168-331357.

Is er een waarderingsbonnenboekje?
Het samenstellen en drukken van het waarderingsbonnenboekje kost veel tijd, terwijl een steeds grotere groep mensen bekend raken met het digitaal aanvragen en verzilveren van waardebonnen. Daarom koos de gemeente voor KoopLokaal. Voor mantelzorgers die hier niet mee bekend zijn en/of niet beschikken over een smartphone, laptop, tablet of computer, kan ondersteuning worden aangeboden tijdens één van de spreekuren van OnsMoerdijk.  Deze zijn op woensdag in de Fendertshof in Fijnaart van 10.00 tot 12.00 uur en op donderdag in het gemeentehuis in Zevenbergen van 13.00 tot 16.00 uur. Of bel naar mantelzorg Moerdijk op 0168-331357.  Hulp wordt gegeven tijdens spreekuren op twee locaties.

Hoe komt een mantelzorger uit de overige kernen aan hulp?
De spreekuren van OnsMoerdijk zijn in Zevenbergen en Fijnaart. Vaak zijn dit ook de centra waar inwoners uit onze gemeente de boodschappen doen. Er is ook telefonische ondersteuning beschikbaar en Surplus is in iedere kern met personeel aanwezig. Zo is er op meerdere manieren ondersteuning mogelijk.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Naar de inhoud springen