Search
Close this search box.

Dementie

Moerdijk en dementie

Het aantal inwoners met dementie in Moerdijk stijgt naar verwachting naar bijna 1.000 in 2030. Deze cijfers betekenen echter ook dat een nog veel groter aantal familieleden, vrienden en buren eveneens te maken hebben of krijgen met de gevolgen van dementie. Gemeente Moerdijk is zelf al op een aantal manieren bezig om inwoners met dementie waar mogelijk te helpen. Bijvoorbeeld in samenwerking met Alzheimer Nederland, Zorgverzekeraar CZ, Thebe en Surplus, waarbij elke organisatie vanuit de eigen kracht hulp biedt. Maar ook zijn er gratis trainingen voor mantelzorgers gegeven: ‘Hoe ga ik om met dementie?’ Op de website van Surplus staat meer informatie over dementie. 

Casemanagers dementie in de gemeente Moerdijk
De casemanager dementie is gespecialiseerd in dementie bij ouderen. Hij of zij helpt ouderen met dementie en de mensen die hen verzorgen en begeleiden (mantelzorgers). De casemanager dementie:

  • geeft informatie over de verschijnselen van (beginnende) dementie;
  • ondersteunt bij het komen tot een vroegtijdige diagnose;
  • geeft praktische adviezen over de omgang met dementie;
  • behartigt de belangen van de oudere met dementie en diens familie;
  • stelt samen met de betrokkenen een zorgplan op;
  • verwijst naar de juiste instanties;
  • geeft ouderen met dementie en mantelzorgers (emotionele) steun bij het omgaan met dementie.

Meer informatie of een afspraak? Neem dan contact op met één van onze casemanagers dementie (gemeente Drimmelen, Moerdijk en Halderberge):
Anneke Farag, casemanager dementie Moerdijk via 06 10938596 of  Mariëlle van de Wiel, casemanager dementie Moerdijk via 06 20362145 

Het Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor zowel mensen met dementie, hun partner, familie, mantelzorgers, hulpverleners als andere belangstellenden. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimer Café krijgt u meer informatie over dementie, kunt u uw vragen stellen aan deskundigen en kunt u lotgenoten ontmoeten. Ieder Alzheimer Café staat één thema centraal. Het Alzheimer café vind plaats in de Graanbeurs in Fijnaart. Het programma begint iedere keer om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl/regios. Zijn er vragen? Neem dan contact op met mantelzorg.moerdijk@surplus.nl  

Alzheimer Nederland 
Alzheimer Nederland zet zich in voor een van de grootste uitdagingen van deze tijd: dementie. Samen met duizenden vrijwilligers, mensen met dementie, mantelzorgers, onderzoekers, donateurs en collectanten, werken zij aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ga naar de inhoud